Promoție: First Stop te pune pe roți

Promotia se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2. DENUMIRE. DURATA. ARIA DE DESFASURARE.

Promotia Arcoplast poarta denumirea „First Stop te pune pe roți”  si se desfasoara exclusiv in mediul online, pe pagina de Facebook a service-ului auto FIRST STOP PITESTI.

Promotia se desfasoara in perioada 13 iunie - 13 iulie 2022.

Ultima zi de paricipare la acesta promotie este 13 iulie 2022, ora 23:59.

 

Art. 3. REGULAMENTUL PROMOTIEI

Regulamentul oficial al Promotiei „First Stop te pune pe roți” este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe toata durata concursului, pe site-ul https://www.anvelopearcoplast.ro/promotie-first-stop-te-pune-pe-rotiwww.anvelopearcoplast.ro/utile

Prin înscrierea la aceasta promotie, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament şi sunt de acord ca datele lor personale sa fie folosite în scopuri publicitare, legate de aceasta promotie sau promotii viitoare organizate de Organizator, fără alte obligaţii sau plăţi.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia.

Orice modificari/ completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe pagina de Facebook a First Stop Pitesti, cu cel putin 12 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

Art. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE. CONDITIILE SI MODUL DE PARTICIPARE.

La aceasta promotie concurs are dreptul să participe orice persoană fizică cu varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii Promotiei (13 iunie 2022), cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania.

Nu pot participa la acest concurs urmatoarele categorii de persoane:

- angajatii SC ARCOPLAST ANVELOPE SRL 

- angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea, desfasurarea si functionarea promotiei si site-ului https://www.anvelopearcoplast.ro/ 

-De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (copii si parinti, frati si surori, sotul sau sotia acestora) nu au dreptul de a participa la promotie.

Art. 5. MECANISMUL PROMOTIEI CONCURS.

Pentru a participa valid la Promotie, fiecare participant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii :

 1. a) Participantii trebuie sa intruneasca conditiile dreptului de participare, conform Art. 4 al prezentului Regulament.
 2. b) Participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume si prenume reale.
 3. c) Participantii trebuie să răspundă sondajului postat pe pagina de Facebook First Stop Pitesti în data de 13 iunie 2022:  https://forms.gle/dQYGDL2EKoa8Ek6LA
 4. d) Fiecare participant trebuie sa posteze pe pagina de Facebook First Stop Pitești, ca raspuns al postarii de concurs din data de 13 iunie 2022, un comentariu care sa raspunda cerintei. Respectiv: sa completeze răspunsul întrebării cu nr. 11 din sondajul https://forms.gle/dQYGDL2EKoa8Ek6LA

Comentariile care au un continut vulgar sau licentios vor fi excluse din cadrul concursului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina pozele, descrierile care fac dovada si promoveaza astfel de comportamente.

 1. e) Participantii pot intra in concurs o singura data (se va lua in considerare un singur comentariu al participantului).
 2. f) Persoana castigatoare va fi desemnată prin tragere la sorti in data de 15 iulie 2022, după ora 15:00. 
 3. g) Inscrierea se va face exclusiv pe perioada Promotiei concurs.

Vor fi sterse inscrierile cu continut vulgar, licentios, defaimator si alte tipuri de limbaj neadecvat.

Art. 6. DESCRIEREA PREMIILOR. DESEMNAREA CASTIGATORULUI. VALOAREA PREMIULUI.

In cadrul Promotiei se va acorda 1 premiu, constând într-un voucher în valoare de 800 de lei pentru achiziționarea de anvelope comercializate de compania SC Arcoplast Anvelope SRL. 

Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti cu ajutorul serviciului random.org in data de 15 iulie 2022, ora 15:00, dintre toti participantii valizi.

Numele castigatorului desemnat va fi publicat pe pagina de Facebook a First Stop Pitești  in data de 15 iulie 2022

Pentru a putea fi validati, castigatorul trebuie să întrunească cumulativ conditiile de la Art. 5 ale prezentului Regulament.


Valoarea totala a premiilor este de 800 de lei (cu TVA inclus).

Art. 7. INTRAREA IN POSESIA PREMIILOR.

Castigatorul va fi contactat de catre un reprezentant al Organizatorului prin mesaj privat pe profilul sau de Facebook  și va primi instrucțiuni despre intrarea în posesia premiului. Voucher-ul de 800 lei, care reprezinta premiul acordat, poate fi cheltuit, o singura data, pana la data de 31 august 2022. 

Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza datelor de contact incorecte/incomplete. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, reclamatii trimise ulterior momentului receptionarii de catre castigator a premiului, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator. Se exclude oferirea contravalorii in bani a premiilor oferite. 

Castigatorul trebuie sa cheltuiasca toata suma aferenta premiului, in cadrul unei singure cumparaturi.  In cazul in care produsele alese vor cumula o suma mai mare de 800 lei, clientul va trebui sa plateasca diferenta. In cazul in care nu va alege produse care sa ajunga la valoarea de 800 lei, se exclude oferirea in bani a diferentei sau pentru cumparaturi viitoare. 

Câştigătorul premiului oferit în cadrul acestei Promotii nu are posibilitatea de a schimba premiul oferit cu alte premii şi nici să solicite schimbarea conditiilor Promotiei. 

Se exclude oferirea contravalorii in bani a premiilor oferite. 

Art. 8. CONDITII DE VALIDARE

Validarea inscrierilor va fi facuta de catre Organizator sau reprezentanti ai Organizatorului, prin verificarea indeplinirii conditiilor de validitate (Art. 6).

Participantii care nu fac dovada indeplinirii acestor conditii nu vor fi validati.

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unor inscrieri, decizia Organizatorilor este definitiva. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierile necorespunzatoare.

Art. 9. LITIGII

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Promoţia concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor judecatoresti romane competente.

Dupa data incheierii campaniei promotionale, Organizatorii nu mai au nicio responsabilitate, nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nici o circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii campaniei promotionale.

Art. 10. TAXE ŞI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru pentru veniturile din premii, acordate castigatorului cu cetatenie romana în conformitate cu Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind in sarcina exclusivă a  câştigătorului.

Art. 11. RESPONSABILITATE.

Organizatorul nu este responsabil pentru neacordarea premiului in urmatoarele situatii:

- Postarea de comentarii aferente concursului pe pagina de Facebook First Stop Pitesti, în afara perioadei de desfasurare a Promotiei (13 iunie - 13 iulie 2022, ora 23:59)

- Domiciliul sau resedinta castigatorului nu se afla in Romania;

- Participantii posteaza  comentarii cu continut vulgar, licentios, defaimator si alte tipuri de limbaj neadecvat.

Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 14 iulie 2022 inclusiv. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

Organizatorul poarta intreaga raspundere asupra desfasurarii Promotiei,  a organizarii acesteia. Nerespectarea dispozitiilor legale (in tot sau in parte), prevazute pentru organizarea prezentei campanii, atrage raspunderea exclusiva a Organizatorului.

Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 1. Situatiile in care setarile contului nu permit contactarea prin mesaj privat si ca atare Organizatorii nu vor putea raspunde Participantului la promotie;
 2. Nicio eroare in datele furnizate de catre castigator; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator.
 3. Imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului;
 4. Intarzierile in livrarea/ transferarea / inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia etc.;
 5. Reclamatiile referitoare la premiul castigat,ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire, sau momentului in care se face dovada primirii premiului de catre castigator prin mijloacele cerute de Organizator, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator;
 6. Defectiuni tehnice ale furnizorilor de internet;
 7. Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale siteului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului;
 8. Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal sau telefonul de catre participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).
 9. Erori cauzate de folosirea anumitor tehnologii – browsere, sisteme de operare etc.

Art. 12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin inscrierea si participarea la Promotie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a SC Arcoplast Anvelope SRL., sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea sau transmiterea premiilor castigatorului, inregistrarea si validarea castigatorului Campaniei promotionale, precum si realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori.

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.

Prin inscrierea la aceasta campanie promotionala, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

La cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, adresata SC Arcoplast Anvelope SRL, in mod gratuit,  SC Arcoplast Anvelope SRL va confirma utilizarea datelor care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. De asemenea,  SC Arcoplast Anvelope SRL va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime pe toate acelea a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.

Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Promotiei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Promotie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

Organizatorul va prelua si prelucra urmatoarele categorii de date:

(a) Pentru castigatorul premiului: nume, prenume, adresa de email. 

Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date:

- dreptul de informare, potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a fi informata cu privire la:  identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul; scopul în care se face prelucrarea datelor; informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate; orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

- dreptul de a nu fi supus unei decizii unilaterale, conform caruia orice persoana are dreptul sa ceara sis a obtina:

 1. a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
 2. b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute mai sus.

- dreptul de a se adresa justitiei, pentru repararea prejudiciilor suferite ca urmare a prelucrarii datelor cu caracter personal.

- dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator, precum si informatii cu privire la forma si scopul prelucrarii datelor.

- dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

- dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:

 1. a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 2. b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
 3. c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

La cererea oricarui participant, Organizatorul  va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa  SC Arcoplast Anvelope SRL, Strada Calea București 146, loc Valea Mare-Podgoria, jud Arges, in atentia „Departamentului Marketing”, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Promotiei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice informative cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Promotie.

Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001. La intrarea in posesia premiului castigatorul isi va da acordul in scris asupra publicarii, in scopuri promotionale a numelui sau.